Kartellets bakgrunn

Kartellet var i utgangspunktet en danseforestilling initiert og koreografert av Sigurd Johan Heide, og med nykomponert musikk av Mariann Torset. Nå har man etablert dansekompaniet og Kartellet A/S, og har laget 4 helaftens forestillinger siden 2012. Disse forestillingene er: Kartellet (2012), Kan du komme ned og hente meg? (2014) og DoPPler (2015),  Anføttes (2016), Kan du komme ned og hente meg igjen? (2019), Makalaus (2021), Can you come down and fetch me again – snow edition (dansefilm) (2021), Danse staur, danse staur (2021) og An dran drin drekt (2021). I tillegg har Kartellet bidratt i større konsertprodusjoner blant annet på Northern Jazz Expo 2015, Northern Expo 2018, Barents Bird, Festspillene i Nord-Norge og Kalottspel.

Tidligere har Folkemusikk Nord v/Terje Foshaug har vært produsent for Kartellet, og Kalottspel har tatt seg av kontrakter, arb.giveransvar, samt regnskap/revisjon. Nå ligger alt dette i Kartellet A/S.

Kartellet vant Kritikerprisen 2016 for danseforestillingen DoPPler. De var Festspillprofiler under Festspillene i Nord-Norge 2016. Kartellet fikk Troms Fylkes Kulturpris 2016 sammen med kunstnerisk leder Sigurd Johan Heide.

Kartellet er et fysisk samarbeid mellom menn. Alle danserne i Kartellet har en sterk individuell stil, og utnytter sin kroppslige kunnskap og kompetanse for å skape en nær visualitet. Forestillingene er en utforskning i menn, mannlig fysikalitet og lek. Voldsom sådan. I tillegg bruker vi alltid levende musikk i alt vi gjør.

Kartellet er for oss poetiske bilder, en illusjon. Vi håper at publikum vil kjenne tilstedeværelsen, og få en fysisk opplevelse av musikalitet og dans. Med andre ord: Kartellet vil dele dans med deg.

Eller som Augusto Boal sa:

«Wouldn’t it be wonderful to see a dance piece where in the first half the dancers danced, and in the second they showed the audience how to dance?»
– Augusto Boal

Interaktivitet i scenekunsten kan både oppfordre, provosere og engasjere publikum. Kartellet tilbyr publikum en sanselig opplevelse, og forestillingene blir gjennom publikums deltakelse og nærvær, litt ulik fra gang til gang. I Kartellet får publikum bli en del av forestillingene på folkedansens og folkemusikkens premisser: nærhet, deltakelse og lek.

SE ALLE EVENTER