Kartellets bakgrunn

Kartellet var i utgangspunktet en danseforestilling initiert og koreografert av Sigurd Johan Heide, og med nykomponert musikk av Mariann Torset. Nå har man etablert dansekompaniet og Kartellet A/S, og har laget 4 helaftens forestillinger siden 2012. Disse forestillingene er: Kartellet (2012), Kan du komme ned og hente meg? (2014) og DoPPler (2015) og Anføttes (2016). I tillegg har Kartellet bidratt i større konsertprodusjoner blant annet på Northern Jazz Expo 2015, Hurtigruteseilasen, Barents Bird, Festspillene i Nord-Norge og Kalottspel.

Tidligere har Folkemusikk Nord v/Terje Foshaug har vært produsent for Kartellet, og Kalottspel har tatt seg av kontrakter, arb.giveransvar, samt regnskap/revisjon. Nå ligger alt dette i Kartellet A/S.

Kartellet vant Kritikerprisen 2016 for danseforestillingen DoPPler. De var Festspillprofiler under Festspillene i Nord-Norge 2016. Kartellet fikk Troms Fylkes Kulturpris 2016 sammen med kunstnerisk leder Sigurd Johan Heide.

Kartellet er et fysisk samarbeid mellom menn. Alle danserne i Kartellet har en sterk individuell stil, og utnytter sin kroppslige kunnskap og kompetanse for å skape en nær visualitet. Forestillingene er en utforskning i menn, mannlig fysikalitet og lek. Voldsom sådan. I tillegg bruker vi alltid levende musikk i alt vi gjør.

Kartellet er for oss poetiske bilder, en illusjon. Vi håper at publikum vil kjenne tilstedeværelsen, og få en fysisk opplevelse av musikalitet og dans. Med andre ord: Kartellet vil dele dans med deg.

Eller som Augusto Boal sa:

«Wouldn’t it be wonderful to see a dance piece where in the first half the dancers danced, and in the second they showed the audience how to dance?»
– Augusto Boal

Interaktivitet i scenekunsten kan både oppfordre, provosere og engasjere publikum. Kartellet tilbyr publikum en sanselig opplevelse, og forestillingene blir gjennom publikums deltakelse og nærvær, litt ulik fra gang til gang. I Kartellet får publikum bli en del av forestillingene på folkedansens og folkemusikkens premisser: nærhet, deltakelse og lek.

SE ALLE EVENTER